Šodien notiek gadskārtējā tiesnešu konference

Šodien, 1. novembrī,  Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiek vislatvijas tiesnešu konference, kurā piedalās Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši, kā arī Goda tiesneši.

Konferences ietvaros tiks sniegts pārskats par vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju (Tieslietu padomes, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas) darbu pagājušajā gadā.

Konferencē tiks diskutēts arī par izmaiņām tiesu darbā saistībā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz palielināt tiesu priekšsēdētāja lomu tiesu darba organizēšanā. Tiks sniegts Tieslietu ministrijas skatījums par šo jautājumu – konferencē uzstāsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina.

Tāpat konferences laikā tiks prezentēts pētījums par korupcijas uztveri tiesu darbībā, kā arī ziņojums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātēm saistībā ar Latvijas tiesu darbu.

Pasākuma trešā daļa tiks organizēta nodarbību - diskusiju veidā par jautājumiem saistībā ar psiholoģiju, komunikāciju ar medijiem, latviešu valodas praksi un latīņu valodas izmantošanu. Nodarbības vadīs dažādi lektori no tiesnešu vidus un konkrētās nozares profesionāļi.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv