Šodien sāka skatīt krimināllietu pret publicistu Lato Lapsu par neslavas celšanu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien sāka skatīt krimināllietu, kurā apsūdzēts publicists Lato Lapsa pēc Krimināllikuma 132.1panta un 157.panta otrās daļas un Kristīne Bormane apsūdzēta pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 132.1panta par neslavas celšanu advokātam Romualdam Vonsovičam

Tiesas sēdē procesa dalībnieki pieteica vairākus lūgumus – par pierādījumu pievienošanu lietai un lietas skatīšanu slēgtā tiesas sēdē. Tiesa noraidīja lūgumu lietu skatīt slēgtā tiesas sēdē, bet apmierināja lūgumu par papildus pierādījumu pievienošanu lietai. Ar lietas dalībniekiem tika saskaņoti turpmāko tiesas sēžu datumi un laiki. Nākamā tiesas sēde paredzēta šā gada 17.jūnijā plkst.15.00.