Šogad Tiesu administrācijai aprit 10 gadi

Šogad aprit 10 gadi kopš 2004.gada janvārī tika izveidota Tiesu administrācija, kura savas funkcijas un to realizācijas instrumentus savulaik pārņēma no Tieslietu ministrijas.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

 

„Tie ir 10 gadi atbildības par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbu - finanšu uzskaiti un budžeta plānošanu, personālvadību, saimniecisko vajadzību nodrošināšanu, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu informatizācijas vadību un daudziem citiem pienākumiem”, atzinību saviem darbiniekiem pauž Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

 

Nākamās desmitgades plāni ir turpināt pilnveidot tiesu darba organizāciju, pārņemot ārvalstu tiesu labās prakses piemērus, kā arī panākot lielāku sabiedrības uzticēšanos tiesu sistēmai un nodrošināt labvēlīgu vidi uzsākto modernizācijas pasākumu īstenošanā.

 

Tiesu administrācijas galvenais izaicinājums ir modernizēt un attīstīt tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba vidi atbilstoši jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām, kā arī veicināt tiesu sistēmas pieejamību sabiedrībai, nodrošinot ātrāku, ērtāku un efektīvāku tiesvedības procesa gaitu.

 

Tiesu administrācija pārvalda 34 rajonu (pilsētu) tiesas, 5 apgabaltiesas (ar 2 tiesu namiem), Administratīvo rajonu tiesu (ar 5 tiesu namiem), 1 Administratīvo apgabaltiesu un 27 rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļas, 540 tiesnešus un 1690 tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbiniekus. infografika.pdf