Sprieduma taisīšanas laikā lietas dalībnieki izdara spiedienu uz tiesu

Sprieduma taisīšanas laikā lietas dalībnieki izdara spiedienu uz tiesu. Sīkāka informācija sekos tuvākās stundas laikā.

Informāciju sniedza: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; Tālr. +371 67088261, mob.tālr. 25713271)