Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās

Lietas izskatīšanas procesā nereti ir nepieciešams īstenot starptautisko tiesisko sadarbību. 

Tiesu darbiniekiem, kuri ar starptautisko tiesisko sadarbību saskaras pirmo reizi, kā arī tiem, kas ar to jau ir saskārušies, bieži vien ir neskaidrības. 

Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas atrašanu, visiem tiesās strādājošajiem ir pieejams Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) veidotais e-kurss “Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās”.

Kurss ir izveidots Tiesu administrācijas finansētās mācību programmas ietvaros un ir pieejams ielogojoties LTMC mācību informācijas sistēmā

Pēc kursa apgūšanas Jūs spēsiet:

patstāvīgi atrast un aizpildīt vajadzīgās veidlapas starptautiskās sadarbības īstenošanai, 

atrast kompetento iestādi ārvalstīs, kurai adresēt attiecīgos lūgumus,

kā arī mācēsiet praktiski izmantot biežāk lietoto veidlapu paraugus.

Kursa saturu sagatavoja Mg.iur. Jūlija Muraru-Kļučica, Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste.

Klikšķiniet šeit, lai reģistrētos kursam.

Papildus informējam, ka 2020. gada nogalē tiks publicēts līdzīgs e-kurss par starptautisko sadarbību krimināllietās.

Zane Mičule

LTMC E-mācību programmu vadītāja

zane@ltmc.lv