Starptautiskās Tiesu administrācijas asociācijas oficiālais izdevums publicē Annas Skrjabinas rakstu par tiesu varas lomu tiesu darba uzlabošanā Latvijā

Starptautiskās Tiesu administrācijas asociācijas oficiālajā izdevumā publicēts Latvijas Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājas, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantes Annas Skrjabinas raksts par tiesu varas lomu tiesu darba uzlabošanā un paveikto Latvijā.