Šveice ar izcilību novērtē sasniegtos rezultātus Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā

Šveices vēstniecība vēstulē Finanšu ministrijai izsaka atzinību par Latvijas izcilo sniegumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā.

Šveices vēstniecības pārstāve – Misijas vadītāja vietniece Dominika Petere (Dominique Petter): “Vēlos izteikt atzinību par izcilajiem rezultātiem, kas tika sasniegti Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros, tādējādi arī stiprinot divpusējo sadarbību starp abām mūsu valstīm.”

Savukārt Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola divpusējās augsta līmeņa sanāksmes laikā Šveices vēstniecības pārstāvjiem pateicās par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, kas rezultējusies reālos ieguvumos Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai kopumā. Ministre atzīmēja, ka programmas ietvaros tika attīstīti jauni sadarbības modeļi, kas abām valstīm paver jaunas iespējas, kā arī tika stiprinātas abu valstu bilaterālās attiecības. Tāpat ministre pauda interesi un gatavību arī nākotnē turpināt veiksmīgi izveidoto sadarbību Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros, tādejādi sasniedzot aizvien jaunus kopīgus mērķus.

Kā jau ziņots, šogad, pēc 10 gadu ilgas sadarbības, tiek noslēgta Latvijas un Šveices sadarbības programma. Latvija lieliski izmantoja iespēju investēt 52 miljonus eiro Šveices līdzfinansējumu 12 nozīmīgos projektos tādās jomās kā reģionālā attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana, atbalsts privātajam un nevalstisko organizāciju (NVO) sektoram, izglītība un pētniecība.

Jau šobrīd novērtējams tiešs ieguvums Latvijas iedzīvotājiem tai skaitā īpaši reģionos. Tā piemēram, pateicoties skolas autobusu projektam, jau piecus gadus vairāk kā 6300 skolēnus uz skolu un mājup ved iegādātie 110 skolas autobusi. Ar NVO fondu 3,5 miljoni eiro tika ieguldīti, lai īstenotu bērniem, jauniešiem un senioriem aktuālus pasākumus. Tiesu modernizācijas projekts deva iespēju aprīkot visas Latvijas tiesas ar videokonferenču aparatūru, tādējādi lietas dalībnieks var piedalīties tiesā, arī atrodoties citā pilsētā vai valstī. Sarkandaugavas sanācijas projektā ir atjaunota un uzlabota piesārņoto vietu vides kvalitāte Sarkandaugavā un samazināta piesārņojuma ieplūšana Daugavā un Baltijas jūrā, kā rezultātā ir mazināti draudi cilvēku veselībai.

Savukārt Mikrokreditēšanas programmā tika izsniegti vairāk kā 1300 aizdevumi mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, tādējādi kopumā  tika saglabātas un jaunizveidotas vairāk kā 3 100  darbavietu.

Tāpat Stipendiju fondā Latvijas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem bija iespēja veikt pētījumus Šveices zinātniskajās institūcijās. Kā arī ar Šveices pētnieku aktivitāšu projektu Latvijas universitātes un augstskolas uzņēma Šveices lektorus, kuri pasniedza lekcijas studentiem. 115 internātskolas tika aprīkotas ar automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām, tādējādi vismaz 14 800 bērniem ir radīta droša vide, kurā uzturēties. Kopš 2011. gada visā Latvijā darbojas 26 jaunatvērtie jauniešu multifunkcionālie iniciatīvu centri.

Infografika par Tiesu modernizāciju Latvijā apskatāma šeit.

Detalizētāka informācija par Šveices programmu: www.swiss-contribution.lv