Svinīgā pasākumā godina tiesu darbiniekus

Šodien, 13. decembrī, norisinājās Tiesu administrācijas apbalvojumu pasniegšanas pasākums, kas ieviests kā tradīcija, lai izteiktu pateicību tiesnešiem un tiesu darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu tieslietu sistēmā.

Šis ir jau piektais šāda veida pasākums, kura laikā pasniegti Tiesu administrācijas apbalvojumi – Goda raksts, Pateicības raksts un Atzinības raksts, kas ir oficiāli, valstiski atzīti apbalvojumi.

Pasākuma laikā tika pasniegti Tiesu administrācijas apbalvojumi: 12 Goda raksti, 17 Pateicības raksti un 22 Atzinības raksti.

Tiesu administrācijas Atzinības rakstu par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību saņēma:

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ieva Zabarovska, Rīgas rajona tiesas sekretāre Aira Mieze, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Anastasija Orehova, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Anete Ormane, Rēzeknes tiesas konsultante Anita Supe, Zemgales rajona tiesas arhivāre Dainuvīte Vilema, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas konsultante Digna Rubine, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs Edgars Grīvnieks, Kurzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre Elīna Ansule, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdze Evija Ābola, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas konsultante Inese Stoļere, Zemgales rajona tiesas tiesneša palīdze Inga Spūle, Zemgales rajona tiesas sekretāre Irina Stroža, Zemgales rajona tiesas sekretāre Iveta Augule, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejas vadītāja Kristīne Vītola, Kurzemes rajona tiesas tiesneša palīdze Līga Ķigule, Rīgas rajona tiesas konsultante Mirdza Parfilova, Daugavpils tiesas tiesneša palīdze Nadežda Beļajeva, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Sintija Ādamsone, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas arhivāre Velga Stūrmane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas konsultante Viktorija Fadejeva, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tulce Vita Avdašova.

 

Tiesu administrācijas Pateicības rakstu par amata pienākumu godprātīgu, priekšzīmīgu pildīšanu un būtisku ieguldījumu tiesu attīstībā saņēma:

Kurzemes rajona tiesas tiesneša palīdze Anda Sēle, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Anete Veigule, Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze Baiba Koreņko, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdze Dace Busoti-Uzuliņa, Zemgales rajona tiesas kancelejas vadītāja Daiga Širaka, Rīgas rajona tiesas tiesneša palīdze Gunita Bleive, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Inga Augustaviča, Daugavpils tiesas tiesneša palīdze Inga Januškeviča, Rīgas rajona tiesas sēžu sekretāre Iveta Junga, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdze Iveta Šaumane, Rīgas apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre Liene Alksne, Rīgas apgabaltiesas arhivāre Olga Bērziņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdze Olga Tūrmane, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Saiva Tīsiņa, Zemgales rajona tiesas kancelejas vadītāja Sanita Titova, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Sintija Bindere, Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze Svetlana Upīte.

 

Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu saņēma:

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa, Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Andžāne, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis Didzis Aktumanis, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Dzērve, Vidzemes rajona tiesas tiesnese Baiba Caunīte, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Sanita Strakše, Rīgas apgabaltiesas tiesas sekretāre Astrīda Macijevska, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs Dāvis Laucis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Ieva Jankovska, Daugavpils tiesas tiesneša palīdze Ilga Donika un Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Lienīte Meldriņa.

 

Tiesu administrācija izsaka lielu pateicību visiem tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kuri spējuši būt vairāk nekā to prasījusi ikdiena, tie ir cilvēki, kuri aktīvi, radoši un godprātīgi pildījuši savu darbu.