“Terehovas lietā” starp prokuroru un apsūdzētajiem noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu

Ekonomisko lietu tiesa starp četriem apsūdzētajiem un prokuroru apstiprinājusi noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Tiesa vienošanās procesā atzina četras bijušās muitas amatpersonas par vainīgām kukuļņemšanā personu grupā. Minētās personas vairākās epizodēs no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 8. aprīlim pieņēmušas kukuļus vismaz 800 EUR.

Trīs apsūdzētie sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz pieciem gadiem, bet diviem apsūdzētajiem papildus piemērota arī mantas konfiskācija - 2483,93 EUR, 3260 EUR un 400 USD.

Savukārt viens apsūdzētais sodīts ar reālu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, konfiscējot mantu 2880 EUR, 130 USD un 40 PLN, kā arī atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz pieciem gadiem.

Visas bijušās amatpersonas savu vainu atzina un nožēloja izdarīto. Personas, kurām piespriesta nosacīta brīvības atņemšana, sekmējušas šīs grupas noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu.

Ekonomisko lietu tiesa 2021. gada 17. decembrī pirmajā “Terehovas lietā” apstiprināja prokurora un cita apsūdzētā vienošanos par vainas atzīšanu un soda piemērošanu. Savukārt apsūdzības pret pārējām 15 bijušajām muitas amatpersonām divos atsevišķos kriminālprocesos Ekonomisko lietu tiesa sāks skatīt šā gada 27. janvārī un 10. februārī.