Tiesa atjauno izskatīto pārbaudes lietu par Ivara Godmaņa sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteju

Ņemot vērā medijos izskanējušo informāciju par Jūrmalas pilsētas tiesas arhīvā neesošo pārbaudes lietu Nr.103/98 par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar Valsts drošības komiteju konstatēšanu, Rīgas rajona tiesa vēlas sniegt sekojošu informāciju.

2017. gada 3. oktobrī Rīgas rajona tiesā saņemts Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas iesniegums, kurā lūgts iepazīties ar Jūrmalas pilsētas tiesā 1998. gadā izskatīto pārbaudes lietu par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar Valsts drošības komiteju konstatēšanu.

 

Tiesa, sagatavojot atbildi uz minēto iesniegumu, konstatēja, ka atbilstoši saņemtās korespondences uzskaites žurnālam par 1998. gadu, pārbaudes lieta saņemta Jūrmalas pilsētas tiesā no Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūras 1998. gada 11. augustā. Minētā lieta ir izskatīta tiesā  un 1998. gada 10. septembra tiesas spriedumā norādīts, ka I.Godmaņa sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju  nav konstatēts.

 

 Ņemot vērā to, ka pārbaudes lietas materiāli tiesas arhīvā neatradās, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 26. oktobrī izdeva rīkojumu tiesā veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu meklētās lietas atrašanās vietu.

 

Pabeidzot dienesta pārbaudi un izvērtējot pārbaudes laikā iegūto informāciju, secināts, ka nav izdevies noskaidrot lietas atrašanās vietu.

 

Ņemot vērā pārbaudes rezultātus un to, ka tiesa ir izsmēlusi visas iespējas noskaidrot pārbaudes lietas atrašanās vietu, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 383. pantu ir pamats izskatītās pārbaudes lietas materiālu atjaunošanai, pēc kā tie tiks nodoti  glabāšanai arhīvā.

Papildinformācija:

Kristiāna Grosfogele

Rīgas rajona tiesa, Jūrmalas tiesas nams

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem:

Tālrunis: 67761744

E-pasts: kristiana.grosfogele@tiesas.lv