Tiesa spriedumu Ilmāra Rimšēviča un Māra Martinsona krimināllietā pasludinās šā gada 20. decembrī

Šodien, 2023. gada 15. decembrī, Rīgas rajona tiesā Jūrmalā pēdējo vārdu teica uzņēmējs Māris Martinsons un juridiskās personas pārstāve Velga Stūre, savukārt bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs to jau izdarīja šā gada 8. decembrī. Spriedumu tiesa pasludinās šā gada 20. decembrī plkst. 12.00. Pēc saīsinātā sprieduma nolasīšanas tiesa sniegs paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem.

Uzziņai

Ilmārs Rimšēvičs apsūdzēts par to, ka, būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, izdarīja kukuļa – mantiska rakstura labuma – un tā piedāvājuma pieņemšanu personīgi pirms kādas nelikumīgas darbības un nelikumīgas bezdarbības izdarīšanas kukuļdevēja un citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, ja pieņemtais kukulis domāts viņam personīgi (noziedzīgais nodarījums, kas saistīts ar braucienu uz Kamčatku) (Krimināllikuma 320.panta ceturtā daļa).

Ilmārs Rimšēvičs apsūdzēts arī par to, ka, būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, izdarīja kukuļa (materiālu vērtību) un tā piedāvājuma pieņemšanu personiski lielā apmērā pirms kādas nelikumīgas darbības un nelikumīgas bezdarbības izdarīšanas, kukuļdevēja un citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, ja pieņemtais kukulis domāts šai valsts amatpersonai (par kukuļa (materiālu vērtību) un tā piedāvājuma pieņemšanu) (Krimināllikuma 320.panta ceturtā daļa).

Māris Martinsons apsūdzēts par kukuļa (materiālu vērtību) lielā apmērā piedāvāšanu valsts amatpersonai personiski, ja piedāvājums pieņemts, kā arī tā nodošanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu kādu darbību kukuļdevēja un citas personas interesēs, ja nodotais kukulis domāts šai valsts amatpersonai (Krimināllikuma 323.panta otrā daļa).

Ilmārs Rimšēvičs un Māris Martinsons apsūdzēti arī par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā (Krimināllikuma 195.panta trešā daļa). Par minētām darbībām uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai SIA “MM investīcijas”.