Tiesas turpina darbu arī ārkārtējās situācijas laikā

Kaut arī Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija Covid 19 vīrusa izplatības mazināšanai, tiesas pilnā apjomā nodrošina pilsoņiem aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses lietas maksimāli skatot rakstveida procesā vai attālināti.

Ja nav iespējama lietas izskatīšana ne rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, tiesas sēde klātienē notiek visās lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu, objektīvu steidzamību, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams nodrošināt attālināti, kā arī lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

Tiesu kancelejas dokumentus no privātpersonām pieņem un tām izsniedz pārsvarā attālināti (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot Latvijas pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt arī, atstājot īpašā pasta kastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā). Ja tiesas pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, tas tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta.