Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem notika apmācības “Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti”

Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" š. g. 27. un 29. septembrī tika organizētas apmācības “Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti” tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem. 

Apmācību  mērķis bija spēt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti tiesībsargājošajās institūcijās pēc atbilstošajām Eiropas savienības vadlīnijām un standartiem, tāpat, balstoties apmācību novērtējuma anketu atsauksmēs, apmācības darbiniekiem sniegušas drošības sajūtu ikvienā situācijā, kas skar pakalpojumu saņēmējus ar invaliditāti.

Semināra laikā tika apskatītās tēmas, kas skar dažādus invaliditātes veidus un tehniskos palīglīdzekļus, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti ikdienā. Tāpat tik runāts arī par izaicinājumiem, ar kādiem jāsaskaras ikdienas dzīvē, un veiksmīgu komunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā. Notika arī praktiskie treniņi.

Seminārs organizēts ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.