Tieslietu ministrs atzinīgi vērtē Tiesu administrācijas darbu Tieslietu sistēmas modernizēšanā

Trešdien, 9.augustā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs darba vizītē apmeklēja Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar iestādes darbu un plānotajām novitātēm e-pakalpojumu un Tiesu iestāžu informācijas sistēmas uzlabošanā.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Esmu gandarīts par iestādes īstenotajām inovācijām, veicinot Tieslietu sistēmas e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, un īpašu pateicību vēlos paust galvenajiem attīstības virzītājiem – Latvijas uzņēmēju organizācijām - Ārvalstu investoru padomei Latvijā, Komercbanku asociācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai”.

Tiesu administrācijas direktors Edvīnu Balševics vizītes laikā iepazīstināja ar  tiesu e-pakalpojumiem, kas izvietoti vietnē www.manas.tiesas.lv.  Tika prezentēts arī projekts, kura ietvaros plānots pilnībā pāriet uz elektronisku lietu, e-tiesnesi, blokķēžu datubāzes izmantošanu, robotizāciju un lielapjoma datu apstrādi procesu analīzei.

“Brīdī, kad arvien vairāk analizē katru darbību, ko veic tiesās, kad ir nepieciešams izsekot un pamatot katra eiro izdošanu tiesiskuma nodrošināšanai, kļūs nepieciešama jauna un efektīva pieeja tiesiskuma nodrošināšanai. Ir jāizmanto pieejamie datu resursi un jāizmanto iespējas, kuras sniedz jaunās digitālās tehnoloģijas. Lēmumiem, kurus pieņem attiecībā uz tieslietu sistēmu, ir jābūt pamatotiem ar datiem, procesus ir jācenšas automatizēt un gadiem uzkrātā informācija ir jāizmanto jaunu un efektīvu pakalpojumu, arī mākslīgā intelekta attīstīšanai. Inovāciju mērķis ir attīstīt valsts iestāžu kompetences atbilstoši nākotnes vajadzībām, veicinot sadarbību, efektivitāti un izcilību, kas nodrošinās sabiedrības pieejamību tiesu e-pakalpojumiem un netiešā veidā pozitīvi ietekmēs arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu”, atzīst Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.