Tieslietu ministrs Jānis Bordāns sveic jaunos Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus ar apstiprināšanu amatā

Ekonomisko lietu tiesa savu darbu uzsāks 31. martā, bet jau 8.martā tiks uzsāktas jauno tiesnešu mācības. Mācību programma ir izstrādāta atbilstoši katra jaunā tiesneša individuālajām vajadzībām.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka specializētā Ekonomisko lietu tiesa tiek veidota esošā budžeta ietvaros, nepalielinot tiesnešu skaitu un optimizējot pieejamos resursus.

"Šis ir rets gadījums, kad vienlaikus tiesu sistēmā tiks uzņemti tik daudz jaunu tiesnešu. Latvijas tiesnešu saimei pievienosies deviņi kvalificēti juristi, kuri sekmīgi izturējuši visus atlases pārbaudījumus. Sveicu jaunos tiesnešus ar apstiprināšanu amatā," tā J.Bordāns.

Ekonomisko lietu tiesa izveide ir būtisks solis tiesiskuma nodrošināšanā un valsts attīstībā, kā arī visas sabiedrības labklājībai. Tiesas kompetencē būs specifiski komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai.

J.Bordāns norāda, ka pirmo reizi konkurss noritēja pēc konceptuāli jaunas Tieslietu padomes noteiktas atlases kārtības. Konkursu vadīja Tieslietu padomes izveidota atlases komisija, kuras sastāvā ir tikai tiesu varas pārstāvji – dažādu instanču tiesneši, pilnībā izslēdzot jebkādu izpildvaras iesaisti konkursa norisē. Tiesu administrācija nodrošināja komisijas sekretariāta funkcijas. Piecās kārtās kopumā tika novērtēti 95 pretendenti. Arī jaunās tiesas darbinieki tika izraudzīti konkursa kārtībā – tas notiks līdz marta beigām.

Vienlaikus tieslietu ministrs akcentē, ka sabiedrības uzticības celšana tiesu varai un tiesībaizsardzības iestādēm ir viens no neatliekamajiem uzdevumiem tiesiskuma stiprināšanai. Jaunākā SKDS veiktā iedzīvotāju aptauja apliecina, ka attiecībā uz tiesām pērn ir noticis nozīmīgs kāpums sabiedrības uzticēšanās rādītājos, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.