Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uz pirmo sēdi sasaucis E-lietas uzraudzības padomi

Piektdien, 17.jūnijā, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā uz pirmo sēdi sanāca E-lietas uzraudzības padome, kuras uzdevums koordinēt e-lietas kvalitatīvu ieviešanu, darbību un attīstību, kā arī nodrošināt saskaņotu e-lietas platformas darbību visu iesaistīto informācijas sistēmu attīstībai.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Lai e-lieta tiktu ieviesta ātri, valstij izdevīgi un tā dotu iedzīvotājiem iespējas ērti īstenot savas tiesības digitālā vidē, nepieciešams efektīvs pārvaldības un uzraudzības mehānisms." E-lieta ir moderns tehnoloģisks risinājumu kopums, kas nodrošinās jaunu pavērsienu tieslietu sistēmā – pāreju uz dokumentu apriti elektroniskā vidē, veicinot iestāžu resursu efektīvu izmantošanu, caurspīdīgumu tiesvedības procesos un uz cilvēku vērstu, ērtu, saprotamu e-pakalpojumu nodrošināšanu, uzsver tieslietu ministrs.

Šādas padomes izveidi paredz Tieslietu ministrijas izstrādātais un šogad martā Saeimā pieņemtais Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums. Tas nodrošinās arī Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanu attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt e-lietas vienotu pārraudzību un ilgtspējību.

E-lietas uzraudzības padomē darbosies tieslietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, iekšlietu ministrs un ģenerālprokurors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām varēs piedalīties arī finanšu ministrs. Tāpat pēc tieslietu ministra uzaicinājuma padomes sēdēs varēs piedalīties arī citu valsts institūciju amatpersonas un darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un eksperti.

E-lietas platforma darbojas jau vairākus mēnešus. E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu.

E-lieta kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu kopums nodrošina iespēju veikt kriminālprocesu, administratīvā pārkāpuma procesu, administratīvo procesu, civilprocesu, kā arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas bērniem un nolēmuma izpildes procesu elektroniskā vidē, īstenojot elektroniski radītu datu un dokumentu efektīvu apmaiņu starp procesos iesaistītām valsts un pašvaldību iestādēm un personām, izmantojot e-lietas platformu.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

E-lieta kā digitālās transformācijas iniciatīva plānotai pakāpeniskai reformai radās jau 2015.gadā līdz ar e-lietas koncepcijas izveidi, bet jau 2018.gadā Tieslietu resors ar Tiesu administrāciju kā programmas vadošā projekta iestādi sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Valsts probācijas dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi uzņēmās iniciatīvu E-lietas – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveides 1.posma īstenošanai, apvienojot vairākus atsevišķus informāciju sistēmu pilnveides projektus, tos savstarpēji integrējot radot E-lietas platformu un veicot šo informācijas sistēmu pilnveidi.

E-lietas 2.posma ietvaros Tiesu administrācija sadarbībā ar partneriem attīstīs E-lietas koplietošanas risinājumu platformu un Tiesu informatīvās sistēmu (TIS), Prokuratūras informācijas sistēmu, Ieslodzījuma vietu informācijas sistēmu, Valsts probācijas dienesta  informācijas sistēmu, Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēmas, kā arī nodrošinot E-lietas platformas integrāciju ar izmeklēšanas iestādēm, tādā veidā radot vienotu elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības procesu un ar to saistītos procesus. Līdz ar E-lietas platformas turpmāku attīstību plānots arī veikt arī  jaunu e-pakalpojumu izstrādi e-lietas portālā, paplašinot iesaistīto lietotāju loku.