Tieslietu ministrs: Nākotnē varētu apvienot tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmas tiesu procesu efektivizēšanai

Ceturtdien, 14. februārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns kopā ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu darba vizītē apmeklēja Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar iestādes darbu un līdz šim paveikto, kā arī pārrunātu nākotnes attīstības virzienus.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot iestādes lomu tiesu darbības nodrošināšanā, atzīmēja: “Tiesu administrācijas inovatīvais skatījums uz iestādes funkciju īstenošanu un uzdevumu izpildi ir palīdzējis tieslietu sistēmai kļūt vēl modernākai, savukārt tiesu pakalpojumiem - sabiedrībai pieejamākiem, vienlaikus uzlabojot tiesu sistēmas kopējo darba efektivitāti. Turklāt iestādes redzējums par tieslietu informācijas sistēmu apvienošanu vienā tieslietu un iekšlietu infrastruktūrā, funkciju centralizāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu ir pareizais virziens ceļā uz visas tieslietu sistēmas attīstību un modernizēšanu jau pavisam tuvā nākotnē. Esmu pārliecināts, ka daudzi no iestādes īstenotajiem projektiem jau drīzumā mainīs analītikas iespējas ne tikai tieslietu, bet arī iekšlietu sistēmā, palīdzot atklāt noziegumus, veicināt izmeklēšanu un iztiesāšanu, un ietaupīt kā administratīvos, tā saimnieciskos līdzekļus.” Tieslietu ministrs tikšanās laikā atzina, ka Tiesu administrācija jau šobrīd ir paveikusi ļoti daudz, kā arī pateicās iestādes vadībai un kolektīvam par lielo ieguldījumu tiesu sistēmas darba kvalitātes celšanā.

Sanāksmes ietvaros tika iezīmēti iestādes nākotnes attīstības virzieni, akcentējot nepieciešamību centralizēt informācijas sistēmas ne vien tieslietu resorā, bet arī iekšlietu sistēmā, ar mērķi efektivizēt tiesas procesus.

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics vizītes laikā ministru iepazīstināja ar iestādes biznesa inteliģences rīku, kurā pieejama aktuālākā tiesu statistika, pārrunāja Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) darbību, e-izsoļu un e-vēlēšanu nodrošinātās iespējas, robotizāciju, kā arī zināšanu eksportu, kas sadarbībā ar Eiropas tiesību akadēmiju, Latvijas Universitāti, Tiesnešu mācību centru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) starpniecību ļāvis nodrošināt apmācības visā Eiropas Savienībā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī Tiesu administrācijas īstenotā ESF projekta “Justīcija attīstībai” norise, ko atzinīgi novērtējušas arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF).

Papildu informācija:

Tiesu administrācija ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920;

E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv