Tieslietu padome atbalsta tiesu teritoriālo reformu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos rajona (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānus Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā, saskaņā ar kuriem 2018.gadā tiks pabeigta tiesu teritoriālā reforma Latvijā.

No2018.gada 15.janvāra tiks reorganizēta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, pievienojot to Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

 

No 2018.gada 1.februāra reorganizēs Talsu rajona tiesu un tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu, Kuldīgas rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Saldus rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī Ventspils tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, pievienojot tās Liepājas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Kurzemes rajona tiesa un attiecīgi – Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 

No 2018.gada 15.februāra reorganizēs Alūksnes rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Gulbenes rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Madonas rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Cēsu rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Limbažu rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī Valkas rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, pievienojot tās Valmieras rajona tiesai un tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un attiecīgi – Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 

No 2018.gada 1.marta reorganizēs Tukuma rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Dobeles rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Bauskas rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Aizkraukles rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Jēkabpils rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Ogres rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, pievienojot tās Jelgavas tiesai un tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu uz Zemgales rajona tiesa un attiecīgi – Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

 

Katrā tiesu apgabalā, izņemot Rīgu, paredzēts izveidot vienu t.s. mātes tiesu, nodrošinot šīs tiesas darbību visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās. Zemesgrāmatu nodaļām paredzēta līdzīgs risinājums – viena zemesgrāmatu nodaļa, nodrošinot tās darbību visās līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās. Rīgas tiesu apgabalā būs četras rajona tiesas – Pārdaugavas tiesa, Vidzemes priekšpilsētas tiesa, Latgales priekšpilsētas tiesa un Rīgas rajona tiesa.

 

Plašākas debates Tieslietu padomes sēdē raisījās par Ogres rajona tiesas iekļaušanu Zemgales tiesu apgabalā, pret ko iebilda Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja. Tieslietu padome ņēma vērā Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas, Tiesnešu biedrības prezidenta paustos argumentus un pašas Ogres rajona tiesas tiesnešu vēlmi mainīt tiesu apgabalu, kas jau iepriekš plaši apspriests tiesu priekšsēdētāju un tiesu diskusijās. Reorganizācija saskaņota ar prokuratūru un policiju. Lēmums ietekmēs arī atsevišķu notāru amata vietu un tiesu izpildītāju iecirkņu piederību konkrētajam tiesu apgabalam, tādēļ reorganizācijas plānā ietverti vairāki uzdevumi saistībā ar šiem jautājumiem.

 

Tiesu teritoriālo reformu Tieslietu ministrija virza ar mērķi risināt tādus ar tiesu efektivitātes paaugstināšanu saistītus problēmjautājumus kā nevienmērīga tiesu noslodze un atšķirīgs tiesvedības ilgums viena veida lietās, mazā tiesnešu skaita dēļ apgrūtinātā vai neiespējamā tiesnešu specializācija un lietu sadales nejaušības nodrošināšana.

 

Tieslietu padomes sēdē klātesošie Kurzemes, Vidzemes un Zemgales apgabaltiesu priekšsēdētāji pauda tiesu gatavību izpildīt reformas prasības, kaut gan vairums tiesu reformu uzņem ne ar atbalstu, bet ar samierināšanos. Lielākās bažas ir par tiesu pieejamību lietu dalībniekiem, tiesnešu specializācijas nodrošināšanu, organizatoriskiem jautājumiem, tehnisko nodrošinājumu un tiesu darbinieku darba perspektīvām.

 

Sākotnēji tiesu reforma tika ieviesta Rīgas tiesu apgabalā, apvienojot Vidzemes priekšpilsētas un Centra rajona tiesu, kā arī pievienojot Siguldas un Jūrmalas tiesas Rīgas rajona tiesai. No 2016.gada 1.februāra reforma tika ieviesta Latgales tiesu apgabalā, izveidojot divas rajona (pilsētas) tiesas – Rēzeknes un Daugavpils tiesu, kurām attiecīgi pievienotas Balvu un Ludzas un Preiļu un Krāslavas tiesas.Kopš reformas sākuma no 34 vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesām šobrīd Latvijā ir 26 rajona (pilsētas) tiesas. Reformu noslēdzot, Latvijā būs deviņas vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesas.

 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 12.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit