Tieslietu padome iecēlusi vairākus tiesu priekšsēdētāju vietniekus un tiesas priekšsēdētāju

Šodien, 2024. gada 5. jūlijā, Tieslietu padome par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāju atkārtoti uz pieciem gadiem iecēla Kristīni Brokāni.

K.Brokāne turpinās tiesā saglabāt jau pastāvošo vienoto jautājumu risināšanas kārtību, kas attiecas uz tiesu prakses vienveidības veicināšanu un lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. Viņasprāt, to var panākt, Liepājas tiesu nama priekšsēdētājam sadarbojoties ar Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāju, kā arī pārējiem tiesu namiem.

Tiesas darbības attīstības koncepcijā viņa izvirzījusi vairākus stratēģiskās vadības mērķus: cilvēks kā vērtība un tiesu sistēmas pamats; efektīva, uz klientu orientēta un kvalitatīva tiesas spriešana; sabiedrības informēšana un uzticības tiesu varai paaugstināšana; proaktīva rīcība un līdzdarbība tiesu sistēmas politikas veidošanā.

“Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, Liepājas tiesu nams organizē savu ikdienas darbu tā, lai ievērotu procesuālos noteikumus un tiesnešu un darbinieku noslodzi, tādā veidā nodrošinot kompetentu, efektīvu un savlaicīgu lietu izskatīšanu, kā arī cieņpilnu un neitrālu attieksmi pret lietas dalībniekiem. Liepājas tiesu nams ir pieejams sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem,” informē K.Brokāne.

Tieslietu padome šodien iecēla vairākus tiesu priekšsēdētāju vietniekus. Par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci – Ievu Zabarovsku, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci – Elgu Guitāni, bet Gunāru Siliņu – par Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāju.