Tieslietu padomes lēmumi

Tieslietu padome nolēmusi 29. septembrī sasaukt Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus pašpārvaldes institūciju locekļus -Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus. 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli jāpārvēl, jo Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājam Mārim Vīgantam pilnvaru termiņš beidzas 2017. gada 4. oktobrī. Savukārt Augstākās tiesas tiesnesi Tiesnešu disciplinārkolēģijā ir jāievēl Jāņa Neimaņa vietā, kurš ir kļuvis par Satversmes tiesas tiesnesi.

 

Tieslietu padome saskaņā ar tieslietu ministra priekšlikumu piekrita tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotai iecelšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likumu "Par tiesu varu"amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi. I. Krēvica par tiesnesi strādā kopš 1992. gada, bet Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas priekšsēdētājas amatu pilda no 2006. gada.

 

Tieslietu padome pārcēla Valkas rajona tiesas tiesnesi Itu Seisumu par tiesnesi Valmieras rajona tiesā. I. Seisuma bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Valmieras rajona tiesā.