Tiesneša amatā ieceltas Guna Troika un Līga Cielava

Šā gada 16.aprīlī Saeima tiesneša amatā iecēla Gunu Troiku Kurzemes rajona tiesā Ventspilī un Līgu Cielavu Administratīvā rajona tiesā Rīgā.

G.Troika 2009.gadā absolvēja Latvijas Policijas akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2013.gadā Latvijas Universitātē ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. G.Troika stažējās Kurzemes rajona  tiesā, Kurzemes apgabaltiesā, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamentā un Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu informācijas sistēmas nodaļā. Pozitīvu atzinumu viņas iecelšanai tiesneša amatā deva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

L.Cielava 2004.gadā absolvēja Latvijas Universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2008.gadā Latvijas Universitātē ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. L.Cielava stažējās Administratīvajā rajona tiesā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, Administratīvajā apgabaltiesā, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamentā un Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu informācijas sistēmas nodaļā. Arī L.Cielavai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu iecelšanai tiesneša amatā.