Tiesneša I.Dzeņa skaidrojums prokurora U.Cinkmaņa noraidījumam

Vidzemes priekšpilsētas tiesnesis Imants Dzenis, pieņemot apsūdzētā Māra Sprūda advokāta pieteikto noraidījumu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokuroram Uldim Cinkmanim, pamato ar to, ka prokurors pieļāvis vairākus Kriminālprocesa likuma 375.panta trešajā daļā noteiktos pārkāpumus: gandrīz visos izsniegtajos krimināllietas materiālu sējumos ir atrodamas lietas lapas ar kriminālprocesā iesaistīto personu datiem, personas kodiem un dzīvesvietām, kas saskaņā ar minētās normas nosacījumiem, ir paredzētas tikai tām amatpersonām, kuras veic kriminālprocesu, ir atrodami dati par M. Sprūda un citu personu veselības stāvokli, dažos izsniegtajos krimināllietas materiālu sējumos ir dati no elektroniskā notikumu žurnāla, kas satur detalizētas ziņas par citiem, ar krimināllietu nesaistītiem kriminālprocesiem un tajos iesaistītajām personām, ar ko, iespējams, pārkāpts ne vien šajos kriminālprocesos iesaistīto liecinieku un citu personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, bet arī prettiesiski izpausts izmeklēšanas noslēpums.

Arī pēc Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurores Gitas Biezumas veiktās dienesta pārbaudes secināts, ka prokurors U.Cinkmanis ir pieļāvis vairākus Kriminālprocesa likuma 375.panta trešajā daļā noteiktos pārkāpumus. Virsprokurore ir pieprasījusi atpakaļ izsniegtos materiālus, lai novērstu trūkumus. Bez tam, kopš 29.aprīļa, līdz galam nav izlemts jautājums par kriminālprocesa ierosināšanu pret prokuroru.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tas viss var radīt šaubas par objektivitāti. Gandrīz visi lietas dalībnieki arī lūdza pieņemt noraidījumu prokuroram.

Tiesneša I. Dzeņa pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.