Tiesnese Evita Kaužēna “Lampā” diskutēs par bērna interešu aizsardzību vecāku šķiršanās laikā

Sarunu festivālā “Lampa” šā gada 5. jūlijā piedalīsies Vidzemes rajona tiesas tiesnese Evita Kaužēna Labklājības ministrijas diskusijā par emocionālo vardarbību pret bērnu situācijās, kurās vecāki ir naidpilnās attiecībās viens ar otru un nespēj izšķirties, ievērojot bērna intereses.

Šķiršanās ir sāpīgs un dažkārt traumatisks process gan pieaugušajiem, gan bērniem, īpaši, ja vecāki šajā laikā viens pret otru ir vardarbīgi, manipulē ar bērnu un nespēj saglabāt cieņpilnas attiecības.

Diskusijas laikā dalībnieki analizēs reālus šķiršanās gadījumus; skaidros, kāda atbalsta sistēma nepieciešama ģimenei, ja šķiršanās process ir kā no sliedēm noskrējis vilciens; kur šajā procesā ir bērns un kā viņu pasargāt. Tāpat diskusijas dalībnieki pārrunās valsts institūciju lomu un atbalsta pasākumus vecākiem un bērniem.

Diskusijā piedalīsies Vidzemes rajona tiesas, Bērnu aizsardzības centra un Bāriņtiesas pārstāvji, sertificēta mediatore, ģimenes terapeits, kā arī Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja. 

Saite uz “Lampas” tīmekļvietni: https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/2420