Tiesnese Sanita Babre skaidro, kāpēc bērnu interešu aizstāvības lietās pārstāvim svarīgas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Izvēloties pārstāvi, kurš nav apguvis šīs zināšanas, persona uzņemas risku, ka saņemtā juridiskā palīdzība ne vienmēr atbildīs vislabākajām bērnu interesēm. Padziļinātas izpratnes trūkums bērnu tiesību aizsardzības jautājumos var kavēt bērnu interešu ievērošanu, traucēt konkrētā jautājuma risināšanu vai pat novest pie nepareiza lietas iznākuma.

.

.

Vairāk lasi portāla “Delfi” sadaļā “Versijas”: www.delfi.lv