Tiesnese skaidro apsūdzētās B.Brokas krimināllietas izskatīšanas termiņu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Aijas Reitupes tiesvedībā krimināllieta, kurā apsūdzēta B.Broka, G.Rāvis un I.Millers, saņemta 2021.gada 3.jūnijā un plānotais krimināllietas iztiesāšanas laiks noteikts 2022.gada 29.novembris. Tiesnese vērš uzmanību, ka minētā krimināllieta nav atlikta uz nākamā gada novembri, bet gan noteikts cits šīs krimināllietas iztiesāšanas laiks tiesneša maiņas dēļ (tiesnese, kurai iepriekš šī lieta bija iedalīta, pārcelta tiesneses amatā Rīgas apgabaltiesā). Tomēr, mainoties situācijai kādā citā krimināllietā, piemēram, pusēm noslēdzot izlīgumu vai vienojoties par sodu, apsūdzētajam piekrītot krimināllietas iztiesāšanai bez pierādījumu pārbaudes, prokuroram atsakoties no  apsūdzības vai apsūdzētajam aizejot mūžībā, B.Brokas un vēl divu apsūdzēto krimināllietas izskatīšanas datums var tikt mainīts un krimināllietas iztiesāšana var tik uzsākta ātrāk. 

Šobrīd tiesneses A.Reitupes tiesvedībā ir 99 krimināllietas, kuru kopējais apjoms ir 546 sējumi. No minētajām krimināllietām 86 krimināllietas (kopā 140 apsūdzētie) ir ar pilnu pierādījumu pārbaudi, kas nozīmē, ka tiesas sēdēs jāuzklausa gan cietušie, gan liecinieki. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ilgstoši trūkst tiesnešu. Šī iemesla dēļ pašreizējiem tiesnešiem ir liela noslodze. Patlaban tiesā izskatīšanā ir 1849 lietas. Prioritāri izskatīšanai tiek nozīmētas krimināllietas, kas atbilst Kriminālprocesa likuma 14.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, proti, ja apsūdzētajam ir piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, ir apsūdzēta valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, kā arī krimināllietas par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, kurā cietušais ir nepilngadīgais. Prioritāri tiek skatīti arī tā saucamie “vienkāršotie procesi” (krimināllietas, kuras tiek izskatītas bez pierādījumu pārbaudes vai vienošanās procesā). Vēl prioritāri skata lietas, kas saistītas ar sodu izpildes jautājumiem un tiesisko sadarbību ar ārvalstīm. Pēc tam, hronoloģiskā kārtībā, tiek izskatīti visi pārējie kriminālprocesi, kad tie saņemti tiesneša tiesvedībā. Pie šīs kategorijas ir pieskaitāma arī minētā krimināllieta.

Aija Reitupe, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese: “Tā kā minētā krimināllieta neatbilst nevienam izskatīšanas prioritārajam kritērijam (neviena no krimināllietā apsūdzētajām personām nav valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli), tās iztiesāšanas laiks tika noteikts vispārējā kārtībā, ievērojot lietas ienākšanas hronoloģisko kārtību un tiesneses noslodzi. Vēlos uzsvērt, ka krimināllietas iztiesāšana ietver ne tikai tiesas sēdes, bet arī laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu krimināllietu iztiesāšanai, iepazītos ar lietas materiāliem, izvērtētu lietas tiesiskos un faktiskos apstākļus, pierādījumus, kā arī procesa dalībnieku būtiskākos argumentus un visbeidzot sastādītu spriedumu. Krimināllietā, kurā apsūdzēta B.Broka, G.Rāvis un I.Millers, ir 21 sējums.”

Krimināllieta, kurā apsūdzēta B.Broka, G.Rāvis un I.Millers Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā saņemta 2021.gada 18.janvārī un tā tika nodota tiesneses K.Kazārovas lietvedībā. Taču ņemot vērā, ka tiesnesi uz laiku pārcēla amatā Rīgas apgabaltiesā, krimināllietu iedalīja tiesnesei L.Dīzenbergai, kura 2021.gada 1.jūnijā atstatījās no minētās krimināllietas izskatīšanas, lai neradītu šaubas par viņas objektivitāti, norādot, ka viņas ģimene ir draudzīgās attiecībās ar vienas no apsūdzētās personas aizstāvja ģimeni. Šā gada 3.jūnijā krimināllieta nodota tiesneses A.Reitupes lietvedībā.