Tiesneši padziļināti mācās par vardarbības veidiem un to atpazīšanu

Šodien, 2024. gada 19. aprīlī, tiesneši, prokurori un izmeklētāji sāka mācību ciklu “Uz vardarbībā cietušā vajadzībām vērsta pieeja tiesu sistēmā”. 

Vardarbība ir sociāla problēma, kura prasa visaptverošu pieeju, lai izprastu tās daudzveidīgos aspektus un dinamiku. Iztiesājot krimināllietas, kas saistītas ar vardarbības gadījumiem, tiesnešiem tas ir ļoti būtiski.

Mācībās tiek piedāvāta dziļāka izpratne par vardarbības veidiem, to psiholoģiskajiem un sociālajiem cēloņiem, kā arī raksturota situācija Latvijā, lai tādējādi nodrošinātu efektīvu prevenciju.

Dalībniekiem mācībās būs iespēja atpazīt un atšķirt dažādas vardarbības formas, patstāvīgi noteikt riska faktorus atkārtotai vardarbībai, kā arī spēt atpazīt sekas piedzīvotai vardarbībai. Lekciju tematika ir plaša un daudzveidīga – vardarbības veidi, tostarp emocionālā, fiziskā, seksuālā, finansiālā, kibervardarbība, vajāšana, vardarbīga kontrole, novārtā pamešana, kā arī mazāk zināmie veidi, piemēram, mobings, bulings, aizstāvības jeb pretošanās vardarbība. Daži no aplūkojamajiem tematiem ir par vardarbības cēloņiem gan sabiedrības, gan ģimenes vidē, kā arī par to, kā identificēt galvenos riska faktorus, kas veicina vardarbības iespējamību.

Kopā paredzētas deviņas nodarbības, kuru lektori ir Nodibinājuma “Centrs Dardedze”, biedrības “Centrs MARTA” un Valsts probācijas dienesta eksperti, kuriem ir iepriekšēja profesionālā pieredze, kā arī kompetence darbā ar vardarbībā cietušām personām un kuri izprot viņu vajadzības un traumu ietekmi. 

Mācības tiek organizētas Tiesu administrācijas projekta (Nr. 6.2.1.3.i0/1/22/I/TM/001) “Tieslietu akadēmija” ietvaros.

Ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu top projekts “Tieslietu akadēmija”, kura mērķis ir izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru.