Tiesneši pārrunā aktualitātes apcietinājuma piemērošanā

2024. gada 30. aprīlī Augstākajā tiesā norisinājās seminārs, kurā Rīgas pilsētas tiesas tiesneši un Valsts drošības dienesta (VDD) pārstāvji pārrunāja aktuālos problēmjautājumus. Šī semināra mērķis bija savstarpējā diskusijā identificēt un apzināt iespējamās problēmsituācijas saistībā ar drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanu tādos kriminālprocesos, kas saistīti ar spiegošanu un skar valsts drošības jautājumus.

Semināra dalībnieki diskutēja par apcietinājuma piemērošanas priekšnoteikumiem. Tiesai, pieņemot lēmumu par drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanu, jāņem vērā noteikti kritēriji, kas noteikti likumā. Tāpēc padziļināti tika analizēts Kriminālprocesa likumā un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā noteiktais regulējums, Eiropas Cilvēktiesību prakses piemēri, kā arī apskatīti un analizēti aktuālie izmeklēšanas tiesnešu nolēmumi saistībā ar apcietinājuma piemērošanu kriminālprocesos spiegošanas lietās.

Tika uzsvērts, ka, lemjot par drošības līdzekļa piemērošanu, nedrīkst aizmirst, ka apcietinājums ir smagākais personas tiesību ierobežojošais līdzeklis un ka vispirms ir jāvērtē, vai mazāk ierobežojoši līdzekļi nevar novērst konstatētos riskus.

Tiesneši un VDD pārstāvji runāja arī par izaicinājumiem normatīvo aktu piemērošanā, kas skar izvērtējumu piemērot apcietinājumu. Tika apspriesti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai efektīvāk panāktu Kriminālprocesa likumā izvirzītos mērķus. 

Tāpat diskusijas dalībnieki pārsprieda, kādas izmaiņas un secinājumus šī brīža ģeopolitiskā situācija ir radījusi  drošības iestāžu un tiesas darbībā, izpratnē un vērtēšanā. Tika analizēti, kādi aspekti papildus būtu jāņem vērā, vērtējot apcietinājuma piemērošanu, līdztekus likumā jau noteiktajiem. 

Diskusijas noslēgumā tiesneši un VDD pārstāvji atzinīgi novērtēja semināru, uzsverot, ka šāda veida diskusija ir ļoti noderīga, lai izmeklēšanas iestādes un tiesas savā starpā veidotu kopīgu un vienotu izpratni šajos jautājumos, it īpaši šī brīža situācijā.

Diskusijā piedalījās Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneši, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētaja A. Kraukle, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētājas vietniece D. Bambere, Augstākās tiesas priekšsēdētājs A. Strupišs un Valsts drošības dienesta pārstāvji.