Tiesneši piedalās diskusijās par tiesisku uzņēmējdarbības vidi

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 27. maijā apmeklēja valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) sēdi.

Vērtējot līdz šim paveikto, uzņēmēji novērtēja valdības centienus uzlabot normatīvo vidi Latvijā un sekmēt caurskatāmu un paredzamu tiesu sistēmas darbību. Progresa ziņojumā par ĀIPL rekomendāciju ieviešanu investīciju aizsardzības jomā uzsvērts, ka vairāki ĀIPL priekšlikumi tiesu varas stiprināšanai ir daļēji ieviesti. Atzinīgi vērtēta tiesu nolēmumu publiskošana, tiesnešu un valsts ierēdņu apmācība, konferences un citas pastāvīgas profesionālās attīstības iespējas, kas sekmē tiesu prakses vienveidīgumu.

Tā bija jau divdesmitā šāda veida tikšanās, tādēļ tajā tika pārrunāts, kas līdz šim paveikts noteiktajās prioritārajās jomās, kā arī apspriesti ieteikumi tieslietu sistēmas efektivitātes uzlabošanai un citi uzlabojumi uzņēmējdarbības vidē. Darbs turpināms, uzlabojot tiesu efektivitāti, nodrošinot vienveidīgu un paredzamu normatīvā regulējuma piemērošanu, sekmējot pilnvērtīgu un drošu e-vides izmantošanu un veicot citus pasākumus, kas vairotu sabiedrības uzticību un pārliecību par tieslietu jomas un likuma spēku valstī.

Dienu pirms tikšanās Ministru kabinetā Ārvalstu investoru padome organizēja paneļdiskusiju “Atpakaļ uz nākotni” – par riskiem un risinājumiem, veidojot pievilcīgu uzņēmējdarbības un investīciju vidi Latvijā. Pasākuma laikā ĀIPLdarba grupu vadītāji kopā ar ekspertiem un politikas veidotājiem izvērtēja kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas paveikto uzņēmējdarbības vides attīstībā, kā arī pārrunāja riskus un neatliekamos darbus, kas veicami, lai novērstu investīciju apjoma kritumu. Tieslietu sistēmu diskusijā pārstāvēja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis.

Savukārt 3. jūnijā Saeimā notika diskusija “Tiesiskums maksātnespējā – veselīgai tautsaimniecībai”, ko Saeima rīkoja sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Ārvalstu investoru padomi Latvijā.

Paneļdiskusijā par maksātnespēju un tiesiskumu diskutēja Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Tiesu politikas apkškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs, Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska, kā arī uzņēmējs un investors Nīls Dženingss (Neil Jenning).