Tiesneši, tiesnešu palīgi, prokurori un izmeklētāji zinās vairāk par naudas atmazgāšanu

Šonedēļ no 20. līdz 23.maijam ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notika divi semināri “Naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšana un kriminālvajāšana kriptovalūtas laikmetā”.

Mācību mērķis ir uzlabot tiesnešu, tiesnešu palīgu, prokuroru un izmeklētāju zināšanas par naudas atmazgāšanas jautājumiem, īpaši attiecībā uz  virtuālās naudas izmantošanu ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas aspektā. Seminārā sniegta pamatinformācija par to, kas ir kriptovalūta un kā to izmanto naudas atmazgāšanā, mūsdienu tendences un tiesību akti ES līmenī. Mācību ietvaros īpaša uzmanība veltīta jautājumam, kā izvirzīt apsūdzību un konfiscēt kriptovalūtas. Mācības organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Eiropas tiesību akadēmiju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.