Tiesneši, tiesu un Tiesu administrācijas darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumu

Šodien, 2022. gada 16. novembrī, Tieslietu ministrija godināja šā gada labākos tiesnešus, tiesu un Tiesu administrācijas darbiniekus par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu. 

Es nevaru izdarīt to, ko vari Tu.

Nevari to, ko varu es.

Bet kopā mēs varam daudz…

 

Apsveicam un ļoti lepojamies ar mūsu kolēģiem!

 

Ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu  par darba pienākumu teicamu pildīšanu publisko iepirkumu jomā un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā apbalvota Dace Mika, Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece,Sanita Kanenberga, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Iveta Vīgante, Rīgas apgabaltiesas tiesnese par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

Ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas attīstībā un atbalstu datu aizsardzības jomā apbalvots Gunārs Elksnis, “Tiesu namu aģentūra” Datu aizsardzības speciālists un pakalpojumu sniedzējs, Māris Kumerdanks, Tiesu administrācijas Informācijas un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, Indra Meldere, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Linda Vīnkalne, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Aiva Daidere, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Anda Brīze, Kurzemes rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Santa Linarde, Kurzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Andris Vilmanis, Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu, Dace Jansone, Rīgas apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Inese Strelča, Rīgas apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Ināra Kuzņecova, Rīgas rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Baiba Ābele, Rīgas rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Gundega Lapiņa, Rīgas rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Ineta Riekstiņa, Rīgas rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Dzintra Apine, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Agris Bukavs, Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Ingrīda Liepa, Vidzemes rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Baiba Lielpētere, Vidzemes rajona tiesas tiesnese par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, Silvija Fogele, Vidzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja vietniece par ilggadēju, priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Eva Zīvarte, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.

Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu apbalvota Veronika Boiko, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša palīdze, Angelina Joņica, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Ieva Neimane, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Ērika Sutina, Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Kristīne Cimmermane, Daugavpils tiesas tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Lolita Dūdele, Daugavpils tiesas tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Līga Skalde, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Dace Soma, Latgales apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Juta Šuvcāne, Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Anete Zviedre, Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Regīna Upmane, Rīgas pilsētas tiesas konsultante par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.

Ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā apbalvota Inguna Preisa, Zemgales apgabaltiesas tiesnese, Anna Skrjabina, Tiesu administrācijas direktora vietniece Attīstības departamenta direktore par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā, Ilze Piševa, Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītāja vietniece par priekšzīmīgu un godprātīgu darba pienākumu izpildi, veicinot tieslietu sistēmas attīstību, Ilze Celmiņa, Rīgas apgabaltiesas tiesnese par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību, Ingūna Amoliņa, Rīgas apgabaltiesas tiesnese par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību, Ināra Zariņa, Rīgas rajona tiesas tiesnese par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību, Teiksma Cīrule, Zemgales rajona tiesas tiesnese par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību.