Tiesneši un tiesu darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

Šodien, 2023. gada 15. novembrī, Tieslietu ministrija (TM) Latvijas Universitātes Lielajā aulā apbalvoja labākos tiesnešus un tiesu darbiniekus, kuri ar savu priekšzīmīgo darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā.

Ar I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un ilggadēju darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu apbalvoti Rīgas apgabaltiesas tiesneši Skaidrīte Buivide un Guntars Stūris.

Ar II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un ilggadēju darba pienākumu pašaizliedzīgu veikšanu apbalvoti Rīgas apgabaltiesas tiesneši Aina Nicmane, Ligita Kuzmane, Daiga Kalniņa, Sandra Krūmiņa, Ineta Ozola, Mārtiņš Sviķis, Rīgas rajona tiesas tiesnese un priekšsēdētāja vietniece Ilze Freimane un Vidzemes rajona tiesas tiesnese Agita Papule.

Par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu ar TM Goda diplomu apbalvota Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša palīdze Jekaterina Truskovska,  Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Kristīne Kalvāne, tiesneša palīdzes Irina Seredjuka, Gita Puriņa un Ilze Butkus, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama kancelejas vadītāja Aigija Vētra, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama kancelejas vadītāja Tatjana Volinska, Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama kancelejas vadītāja vietniece Dagmāra Vītola, Latgales apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre Lilija Bistrova, Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze Sanita Radiņa-Belova, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Liene Jansone, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Ilze Vasiļjeva, Rīgas rajona tiesas tiesnese Vita Puškundze, Rīgas rajona tiesas tiesneša palīdze Katrīna Apine, Rīgas rajona tiesas sekretāre Anda Bērziņa, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Sintija Ādamsone, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Nataļja Grehova, Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze Svetlana Upīte, Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Evija Blūma, Vidzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāres Ilva Šulmane un Baiba Nīmane, Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nama tiesas sekretāre Egija Spodre, Zemgales rajona tiesas tiesneses Ligita Ertmane un Irina Freimane.

Par būtisku ieguldījumu ieguldījumu rūpnieciskā īpašuma tiesību normu pilnveidošanā ar TM Pateicības rakstu apbalvota Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Inga Krigena-Jurkāne. 

   

Ar TM Pateicības rakstu par atbalstu un iesaisti Latvijas tiesu sistēmas attīstībā apbalvoti Rīgas apgabaltiesas tiesneši Diāna Dumbre, Jānis Tiltiņš, Ludmila Poļakova, Lauma Šteinerte, Iveta Vīgante, Karīna Kazārova, Signe Kalniņa, Ieva Kulagina, Ingūna Amoliņa, Signe Grīnberga, Zigmunds Dundurs, Daina Treija, Ģirts Aizsils, Sandra Amola, Iveta Brimerberga, Guntars Kveska, Valdis Vazdiķis un Zemgales apgabaltiesas administrators Vitālijs Antonovs.

Tieslietu ministrijas apbalvojumus saņēma arī Tiesu administrācijas darbinieki. Par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu un būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā ar II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu apbalvots Finanšu un administratīvā departamenta direktors Māris Rēķis un par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā apbalvota Personālvadības nodaļas vecākā referente Ingrīda Rozēna.

Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu apbalvota Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja Inese Teplova par godprātīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu un sadarbības veicināšanu.

Par sadarbību un atbalstu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu apbalvots Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītāja vietnieks Aivars Švābe un par sadarbību un atbalstu tieslietu sistēmas komunikācijā ar sabiedrību apbalvota sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Trofīmova.

Apsveicam apbalvojuma saņēmējus!