Tiesneši un tiesu darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

Šodien, 17.novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā norisināsies Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākums, kurā tika apbalvoti tiesneši un tiesu darbinieki. 

II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā; par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē; par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par nozīmīgu ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē saņēma: Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese, tiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese, tiesas priekšsēdētāja p.i. Sandra Strence.

Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu saņēma: Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Lelde Grauda, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Sandra Amola, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, Augstākās tiesas tiesneša p.i. Zane Pētersone, Daugavpils tiesas priekšsēdētājs Jānis Šauša, Rīgas rajona tiesas tiesnese Elita Stivriņa, Limbažu rajona tiesas tiesnese Daina Glinka, Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja Aija Jermacāne, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniece Māra Balode, Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Teiksma Cīrule.

Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu saņēma: Cēsu rajona tiesas tiesnese Daina Ročāne, Daugavpils tiesas tiesnese Ināra Galeja, Saldus rajona tiesas tiesnese Inta Kalniņa, Latgales apgabaltiesas tiesnese Inguna Tabore, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Sanita Kanenberga, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese Sandra Bakmane, Rēzeknes tiesas tiesnese Jūlija Kamiševa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniece Ieva Zabarovska, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Karīna Kazārova, Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama kancelejas vadītāja Nellija Sprūde, Jelgavas tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane, Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdze Larisa Lobanova.

Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā saņēma: Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdze Svetlana Upīte, Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdze Elita Lerha, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdze Agita Sprince, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdzei Ieva Zahare, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Liene Andrīte, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Ilze More, Saldus rajona tiesas tiesneša palīdze Dace Freimane, Cēsu rajona tiesas tiesneša palīdze Ilze Kļaviņa, Aizkraukles rajona tiesas kancelejas vadītāja Ruta Čipāne, Rēzeknes rajona tiesas kancelejas vadītājai Raisa Rebezova, Rīgas apgabaltiesas kancelejas vadītāja vietniece Guna Feldmane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejas vadītāja vietniece Ingrīda Ņeveska, Rīgas apgabaltiesas tulce Saulena Pronckute, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas konsultante Vanda Ozoliņa, Gulbenes rajona tiesas arhivāre Vija Žvīgure, Jelgavas tiesas arhivāre Ligita Valta.

Tiesu administrācijas kolektīvs sveic tiesnešus un tiesu darbiniekus un pateicas par nozīmīgo ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgā veikšanā.