Tiesnesis Kaspars Berķis: Lai efektīvi izspriestu finanšu strīdus, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas šīs jomas specifiskos jautājumos

Lai pilnveidotu tiesnešu zināšanas par finanšu tiesību būtību un padziļinātu izpratni par tiesību jēgu, šodien sākās mācības, kurās lektori ir Latvijas Bankas eksperti. Īpaši noderīgas šīs lekcijas ir tiem tiesnešiem, kuri izskata ar finanšu darbībām saistītas administratīvās lietas un krimināllietas.

Lekciju ciklā iekļautie temati ir maksājumu pakalpojumu iestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, kolektīvā finansējuma pakalpojumu sniedzēju uzraudzība un kripto aktīvi, starptautiskie standarti un normatīvais regulējums naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, Latvijas Bankas loma starptautisko sankciju piemērošanā un starptautisko sankciju regulējuma tiesiskais ietvars, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzība naudas atmazgāšanas novēršanas jomā un citi temati.

Šādu nodarbību iniciators ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis: “Tiesnešiem, lai efektīvi izspriestu strīdus finanšu tiesību jomā, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par daudziem specifiskiem šīs jomas jautājumiem. Jāņem arī vērā, ka finanšu nozares tiesiskais regulējums pēdējo gadu laikā ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Finanšu tiesību mācību kurss ļaus tiesnešiem padziļināti apgūt aktuālo par finanšu iestāžu darbību un uzraudzības mehānismiem, vienoto noregulējuma mehānismu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumiem, starptautisko sankciju režīmiem un daudziem citiem specifiskiem šīs jomas jautājumiem.”

Mācības noritēs līdz šā gada decembrim lekciju formātā ar iespēju uzdot interesējošus jautājumus. Tās organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Tiesu administrāciju projekta “Tieslietu akadēmija” (Nr. 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001) ietvaros un Latvijas Banku.