Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija sāk darbu

Šodien par Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, bet par priekšsēdētājas vietnieci Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane. Līdz ar to, komisija šodien ir sākusi darbu.

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Novēlu izveidotajai komisijai veiksmīgu darbu šajos trīs gados. Tiesu administrācija sniegs visu nepieciešamo atbalstu komisijas darbā. Pirmais nozīmīgais uzdevums būs tiesnešu amata kandidātu izvērtēšana Ekonomisko lietu tiesai. Kandidātu pieteikumus jau esam nodevuši komisijas rīcībā.”

Izveidotajā tiesnešu amata kandidātu atlases komisijā būs deviņi komisijas locekļi. No Augstākās tiesas komisijā strādās Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere, Civillietu departamenta senatore Dzintra Balta un Krimināllietu departamenta senatore Sandra Kaija.

No apgabaltiesām – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Sanita Kanenberga, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Silva Reinholde un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Agnese Veita.

No rajona (pilsētas) tiesām – Administratīvās rajona tiesas tiesnese Ilze Freimane, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Signe Grīnberga un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Adrija Buliņa. 

Komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām piedalīties arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, kuram tiesnešu amata kandidātu izraudzīšana ir viena no svarīgākajām darba prioritātēm.

Komisija izveidota uz trim gadiem.