Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija turpina pretendentu atlasi tiesneša amatiem Ekonomisko lietu tiesā

Šobrīd ir beigusies ELT tiesneša amata kandidātu atlases otrā kārta, kurā vērtēja pretendenta pieteikumā iesniegtās atbildes, pārliecinoties par pretendenta motivāciju un prasmi tās pamatot. Nākamajā kārtā tiesneša amata pretendentiem būs jākārto profesionālo zināšanu pārbaudes tests. 

Dzintra Balta, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja: “Patiess prieks redzēt, ka kandidāti pārstāv ļoti atšķirīgas juridiskās specialitātes, viņiem ir plaša, kā arī dažāda dzīves un darba pieredze. Vienlaikus ir pārsteigums, ka dažos gadījumos, uzskatot sevi par atbilstošiem šim augstas kvalifikācijas amatam, kandidāti nav pievērsuši pienācīgu rūpību, lai pamatotu savu atbilstību formālajiem izglītības vai darba pieredzes kritērijiem, jeb arī nav pienācīgi izlasījuši un izpildījuši otrās kārtas prasības, lai pamatotu savus secinājumus un sniegtu atbildes pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem.” 

Šajā ārkārtējās situācijas laikā, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija strādā intensīvi un ar vislielāko rūpību. Ikviens kandidāts un katrs atteikums tiek izvērtēts ļoti atbildīgi.

“Mēs lemjam ne tikai katra pretendenta karjeras virzību, bet iedibinām tiesnešu jaunās atlases kārtības standartu. Mūsu darba “latiņas” augstums būs mēraukla jauno tiesnešu profesionalitātei,” uzsver Dz.Balta. 

Atlases komisija detalizēti pēta katru jautājumu, kas raisa diskusijas, tiek lūgti Saeimas komisijas sēžu materiāli, lai noskaidrotu likumdevēja gribu dažādu formālo prasību kritērijiem, pārrunāts katrs gadījums, kad kandidāts netiek virzīts nākamajai kārtai. 

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Atlases komisijas locekļi ir tiesneši, daži arī tiesu priekšsēdētāji, kas līdztekus saspringtajai ikdienas amata pienākumu izpildei, atlases procesam ir pievērsušies ar milzīgu atbildības sajūtu un pašatdevi. Šis ieguldījums nevar palikt bez rezultātiem un sagaidāms, ka jaunais atlases process komisijas vadībā būs pamats būtiskām izmaiņām jauno tiesnešu profesionalitātes standartā.” 

Lai palīdzētu sagatavoties pārbaudījumiem atlases procesā, Tiesu administrācija piedāvā Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesneša amata pretendentiem mācību materiālus un video ierakstus par tēmām, kas nozīmīgas jaunā tiesneša darbā. Mācību materiālu bāze tiek pastāvīgi atjaunota un papildināta.