Tiesnešu ētikas komisija apmeklē Rēzeknes tiesu

Piektdien, 2023.gada 20.janvārī, Tiesnešu ētikas komisija apmeklēja Rēzeknes tiesu, kur tikās ar Latgales tiesu apgabala tiesnešiem un apsprieda ar tiesas procesa vadīšanu un procesuālo huligānismu saistītus jautājumus.

Diskusijā piedalījās tiesneši no Rēzeknes tiesas, Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama, Daugavpils tiesas un Latgales apgabaltiesas.