Tiesnešu ētikas komisija nekonstatē reputācijas riskus, kas varētu liegt Oksanai Pullei-Čižovai ieņemt tiesneša amatu

Tiesnešu ētikas komisija (TĒK), izvērtējot tiesneses Oksanas Pulles-Čižovas iespējamos reputācijas riskus un pamatojoties uz TĒK iesniegtajiem materiāliem, šodien sniegusi atzinumu, ka publiski izskanējušās ziņas un Tiesnešu ētikas komisijas rīcībā esošie dokumenti nedod pamatu konstatēt faktus par tiesneses reputācijas riskiem, kas varētu liegt viņai ieņemt tiesneša amatu.

TĒK konstatēja, ka neapstiprinās publiski paustais viedoklis par O.Pulles-Čižovas apzinātu piedalīšanos pievienotās vērtības nodokļa shēmās SIA “KAZAKOV” maksātnespējas procesā un par “shēmotājiem” izdevīgu lēmumu pieņemšanu.

TĒK atzinumā norādīts, ka visas Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtās sūdzības par O.Pulles-Čižovas rīcību maksātnespējas procesā ar lēmumiem ir noraidītas kā nepamatotas, lēmumi stājušies spēkā. Par maksātnespējas administratores lēmumiem tiesā izskatītās kreditoru sūdzības arī noraidītas kā nepamatotas, nekonstatējot pārkāpumus administratores rīcībā, turklāt tiesa pilnībā noraidīja dažu kreditoru prasības pret maksātnespējīgo SIA “KAZAKOV” par kreditoru prasījuma atzīšanu. TĒK arī secināja, ka, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju no tiesu nolēmumiem par dažu uzņēmumu darījumiem un norēķiniem ar SIA “KAZAKOV”, Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošā informācija nav bijusi pilnīga. Tādējādi secināts, ka nav ziņu par O.Pulles-Čižovas rīcības neatbilstību likumam.

Attiecībā uz O.Pulles-Čižovas ziņošanas pienākumu 2017.gadā saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, TĒK atzinumā norādīts, ka maksātnespējas administratori par šī likuma tiesību subjektu noteikti tikai pēc trīs gadiem, no 2020.gada 1.janvāra. Vienlaikus TĒK norāda, ka arī, pirms likumā tika noteikts attiecīgs juridisks pienākums, maksātnespējas administratoriem bija morāls pienākums informēt tiesībsargājošās iestādes par personu prettiesisku rīcību, ja tam bija pietiekams pamats. Tomēr, apsverot komisijas rīcībā esošo informāciju, komisija piekrīt O.Pullei-Čižovai, ka konkrētajā gadījumā viņas rīcībā nebija pietiekamu faktu, par kuriem kā iespējami kriminālprocesā pārbaudāmiem viņa varētu ziņot tiesībsargājošām iestādēm. Konkrētajos apstākļos bija pamatoti SIA “KAZAKOV” parādnieka pārstāvim norādīt, lai viņš personīgi vēršas tajās ar attiecīgiem iesniegumiem.