Tiesnešu ētikas komisija saskata Tiesnešu ētikas kodeksa pārkāpumus tiesnešu rīcībā, kuri nav vakcinējušies pret Covid-19

Šodien, 14. janvārī, Tiesnešu ētikas komisija sniedza atzinumu  tiesnešu disciplinārkolēģijai par to, vai vakcinācijas, vai pārslimošanas sertifikāta neuzrādīšana ir vērtējama kā tiesneša necienīga rīcība.

Tiesnešu ētikas komisija saskatījusi Tiesnešu ētikas kodeksa pārkāpumus to tiesnešu rīcībā, kuri, neievērojot Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", joprojām nav vakcinējušies.

Tiesnešu ētikas komisija:

Neievērojot Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 5.3.punkta prasības, tiesnešu rīcība vērtējama kā necienīga, un tas rada pamatu uzskatīt, ka tiesnesim nav nevainojamas reputācijas. Motivēts Tiesnešu ētikas komisijas atzinums būs pieejams no 31.janvāra.