Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājuma elektroniskā versija

Tiesnešu ētikas komisijas izdotais “Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums 2017–2023” tagad pieejams arī elektroniski. Krājumā apkopoti skaidrojumi un atzinumi par tiesnešu profesionālo ētiku. 

Augstākās tiesas tiesnese un bijusī Tiesnešu ētikas komisijas locekle Dzintra Amerika, kura regulāri seko līdzi komisijas darbam, uzskata, ka šajā krājumā ir ērti atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Šīs atziņas tapušas vispusīgās diskusijās un degsmē par tiesiskumu un tiesu varas kopējo tēlu. . 

.

Atziņu krājums pieejams šeit:  https://tiesas.lv/tiesnesu-etikas-komisijas-sedes