Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 17.jūnijā, Augstākajā tiesā, notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

Komisijas dienas kārtībā paredzēts izskatīt saņemtos iesniegumus, kā arī skaidrojuma projekta par pārstāvību apspriešana.