Tiesnešu konferencē prezentē projektu “Tieslietu akadēmija”

2024. gada 17. maijā tiesneši gadskārtējā tiesnešu konferencē “Tiesnesis 21. gadsimta sabiedrībā” diskutēja par sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām, meklēja atbildes, kā ir mainījusies sabiedrība un vai tai līdzi būtu jāmainās arī tiesnešiem.

.

.

Konferences dalībnieki tika aicināti padomāt ne vien par to, kāds atbalsts un garantijas ir nepieciešamas sekmīgai amata pienākumu izpildei, bet arī kā tiesnesis pats var sekmēt tiesiskuma un demokrātijas tradīciju stiprināšanu.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs sniedza ieskatu par šā brīža aktuālajiem tiesu sistēmas izaicinājumiem, kas skar lietu izskatīšanas termiņus un valsts drošības jautājumus. Vienlaikus viņš vērsa uzmanību tiesu sistēmas jaunajam izaicinājumam – mākslīgā intelekta izmantošana tiesu darbā.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere akcentēja, ka šī konference ir laba platforma, kur tiesnešiem diskutēt un domām par sevi, tiesneša lomu un tās nozīmi šodienas Latvijā un pasaulē. Tieslietu ministre uzsvēra, ka laiks, kurā notiek konference, ir sarežģīts un tas jāņem vērā gan politikas veidotājiem, gan tiesību piemērotājiem: “21. gadsimta Latvijas sabiedrībā tiesnesim ir jābūt ne vien pilsoniskam patriotam, bet arī zinošam par valsts drošības tiesisko aizsardzību. Tiesnesim jābūt drosmīgam un modram.

Konferencē tika runāts arī par tiesnešu tālākizglītības jautājumiem, jo tieši kompetence un profesionalitāte ir garants kvalitatīvam tiesnešu darbam. Lai celtu tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju kvalifikāciju, svarīgu lomu ieņems topošā “Tieslietu akadēmija”, kas būs balsts visai tieslietu sistēmai Latvijā.

Par projektu ar skatu nākotnē dalījās Tieslietu ministrijas konsultante Tieslietu akadēmijas izveidošanas jautājumos Laila Jurcēna, kura pastāstīja par šī projekta tapšanu un virzību. Paredzams, ka akadēmija darbu sāks nākamā gada 1. janvārī. Kā uzsvēra L. Jurcēna, “šis ir valsts projekts ar ilgtspējīgu un efektīvu tālākizglītības sistēmu, kuras galvenie pamatprincipi ir ilgtspēja, elastība un starpdisciplināra un visaptveroša pieeja.

Patlaban svarīga prioritāte ir Tieslietu akadēmijas likuma pieņemšana. Paredzams, ka līdz jūnija vidum pirmajā lasījumā tas tiks pieņemts.