Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbs skaitļos 2014.gadā

Infografika apskatāma šeit

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību un novērtēt katra pirmo reizi izvirzītā kandidāta sagatavotību tiesneša amatam. Pieņemt tiesneša kandidāta kvalifikācijas eksāmenu un dod atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas, Augstākās tiesas vai zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kandidatūrām, kā arī atestēt tiesnešus un piešķir viņiem kvalifikācijas klasi.