Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskās vēlēšanas

Saskaņā ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidāciju atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 93.panta otrajai daļai 2015.gada 2.martā norisinājās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskās vēlēšanas, lai ievēlētu vienu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus.

Šī gada 2.martā Tieslietu padome sasauca tiesnešu neklātienes konferenci (e-konference), lai ievēlētu vienu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus.

Konferences darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no 317 dalībniekiem ar 222 balsīm - PAR un 93 balsīm - PRET ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs.

Līdzīgi kā iepriekšējās e-konferencēs, arī šajās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskajās vēlēšanās tiesnesis savu balsi par izvirzīto kandidātu nodeva ar interneta starpniecību speciāli izstrādātā aptauju organizēšanas rīkā, kas nodrošināts gan procedūras anonimitāti, gan konfidencialitāti, gan ātru un operatīvu (automatizētu) rezultātu apkopošanu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, kuras mērķis ir veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas viņa karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti.