Tiesnešu neklātienes konferencē ievēl Tiesnešu Ētikas komisijas locekli

Šodien 29. novembrī, Tiesu administrācijā norisinājās Tiesnešu neklātienes konference, kurā tika ievēlēts Tiesnešu Ētikas komisijas loceklis.

Tieslietu padome 2018.gada 29.oktobrī izsludināja e-Konferenci Tiesnešu ētikas komisijas locekļa elektroniskai ievēlēšanai, jo 2018.gada 12.septembrī tiesnesis Guntars Ploriņš  atkāpās no Tiesnešu ētikas komisijas locekļa amata sakarā ar viņa ievēlēšanu par Tieslietu padomes locekli.

Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu izvirzīšana notika no 2018.gada 29.oktobra līdz 13.novembrim, savukārt šodien norisinājās Tiesnešu neklātienes konference, kurā ar 275 tiesnešu balsīm par Tiesnešu Ētikas komisijas locekli tika ievēlēta Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Andžāne.

Tiesnešu ētikas komisija saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas.

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ir desmit locekļu, kurus, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference.