Tiesnešu neklātienes konference Tiesu administrācijā

Šodien, 29. septembrī Tiesu administrācijā norisinājās tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi.

Tiesnešu neklātienes konference tika organizēta, jo pašreizējam Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklim Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājam Mārim Vīgantam pilnvaru termiņš beidzas 2017. gada 4. oktobrī, savukārt Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Neimanis ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi.

Konferences noslēgumā, apkopojot elektronisko vēlēšanu rezultātus, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Māris Vīgants savukārt par Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli tika ievēlēta Augstākās tiesas tiesnese Līvija Slica.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 93. panta otrajai daļai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir trīs Augstākās tiesas tiesneši – pa vienam no Administratīvo lietu departamenta, Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta, trīs apgabaltiesu tiesneši – viens no civillietu kolēģijas, viens no krimināllietu kolēģijas un viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Savukārt Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2. panta otrā daļa noteic, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus, aizklāti balsojot, ievēl tiesnešu konference uz četriem gadiem.