Tiesu administrācija apbalvo 50 labākos tiesnešus un tiesu darbiniekus

Šodien, 2022. gada 8. decembrī, Tiesu administrācija apbalvoja šā gada labākos 50 rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešus un tiesu darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu, par amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu un citiem būtiskiem sasniegumiem tiesu attīstībā. Atzinības rakstu saņēma 26 darbinieki, Pateicības rakstu – 15, bet Goda rakstu – 9 cilvēki.

Atklājot svinīgo pasākumu, Tiesu administrācijas direktors Andris Munda pateicās klātesošajiem par šajā gadā paveikto, novēlēja sekmīgu nākamo gadu un aicināja būt lepniem, ka ir piederīgi un nepieciešami tiesu varai.

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Ja būtu iespējams, pateicību par darbu būtu pelnījis ikviens tiesnesis un tiesas darbinieks, jo nevienam pandēmijas laiks nebija viegls. Tas prasīja daudz enerģijas, pielāgojoties jaunam darba ritmam un izaicinājumiem. Kolēģi tiesās novērtēja jūsu darbu un ieteica apbalvojumu saņemšanai. Zīmīgi, ka pamatojumos par izvirzīšanu dominēja raksturojums – prot strādāt stresa un paaugstinātas slodzes apstākļos. Tas liecina, ka mūsu tiesneši un tiesu darbinieki ir gatavi pielāgoties jebkurai situācijai, un savu darbu paveikt profesionāli augstā līmenī. Es pateicos jums par paveikto, novēlu sekmīgu nākamo gadu un esiet lepni par piederību tiesu varai.”

Ar Tiesu administrācijas Atzinības rakstu par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību, apbalvoti:

Inga Bergmane Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze

Evija Ofkante Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze

Elīna Bernāne Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze

Signe Logina Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze

Ruta Tene Rīgas rajona tiesas tulce

Sandra Zoltnere     Rīgas rajona tiesas (Siguldā) tiesas sēžu sekretāre

Vita Vucina Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) tiesneša palīdze

Inita Gavare Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Elizabete Smiļģe Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Elorita Alasirnio Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Kristīne Ose-Millere Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Nadežda Dmitrijeva Rīgas pilsētas tiesas tulce

Taisija Rogožkina Rīgas pilsētas tiesas tulce

Valērijs Zaicevs Rīgas pilsētas tiesas tulks

Agnese Rimšāne Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneša palīdze

Rita Cīrule Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tulce

Inga Vētra Zemgales rajona tiesas (Tukumā) tiesneša palīdze

Inga Daņiļeviča Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneša palīdze

Uldis Zujevs Latgales apgabaltiesas tiesneša palīgs

Aivis Trukšāns Rēzeknes tiesas kancelejas vadītājs

Lauris Urtāns Daugavpils tiesas sekretārs

Vita Markuščenko Daugavpils tiesas tiesneša palīdze

Elīna Millere Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesas sēžu sekretāre

Lienīte Būmeistare Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Aiva Prole Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) tiesas sekretāre

Lienīte Šulce Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) tulce

Ar Tiesu administrācijas Pateicības rakstu par amata pienākumu priekšzīmīgu izpildi un būtisku ieguldījumu tiesu attīstībā apbalvoti:

Anna Lange Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze

Daina Treija Rīgas apgabaltiesas tiesnese

Edīte Kalvāne Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) kancelejas vadītāja vietniece

Ilze Babra Rīgas rajona tiesas (Siguldā) tiesneša palīdze

Dace Pakalniņa Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Anita Rudziša Rīgas pilsētas tiesas tiesnese

Gunta Sokolova Rīgas pilsētas tiesas tiesnese

Elmārs Lenšs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Daina Baltā Zemgales apgabaltiesas tiesnese

Inese Čābūte Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze

Kristīne Daukste Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze

Lāsma Brasla Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze

Vera Kalvīte Vidzemes rajona tiesas (Valmierā) tiesneša palīdze

Evita Mazā Kurzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre

Egija Šteinberga Kurzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja vietniece

Ar Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu sistēmas attīstībā un par amata pienākumu pašaizliedzīgu izpildi apbalvoti:

Gints Balcers Rīgas apgabaltiesas administrators

Pārsla Krilova Rīgas rajona tiesas konsultante

Oksana Hvostova Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdze

Aija Berezanska Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze

Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

Inga Zālīte Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) priekšsēdētāja vietniece

Ludmila Mežale Latgales apgabaltiesas tiesnese

Santa Oboznaja Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesas sēžu sekretāre

Ilze Vasiļjeva Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Apsveicam visus apbalvojumu saņēmējus un vēlam panākumus turpmākajā darbā!