Tiesu administrācija ar Latvijas Tiesnešu mācību centru pārrunā tiesu varas pārstāvju tālākizglītošanu

2023. gada 19. septembrī Tiesu administrācijas pārstāvji piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra (LTMC) padomes sēdē, kurā uzklausīja informāciju par tiesnešu un tiesu darbinieku šī gada tālākizglītības pasākumiem.

Šogad vairāk nekā 700 tiesnešu un 400 tiesu darbinieku piedalījās valsts programmas semināros, kā arī aptuveni 100 tiesnešu un 12 tiesu darbinieki līdzdarbojās starptautiskajos pasākumos. Tāpat ir izveidoti vai papildināti e-vides kursi par darbu tiesā, par ētikas jautājumiem un par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās. Būtiska bija informācija par LTMC tuvākajām plānotajām aktivitātēm. 

Tiesu administrācijas pārstāve padomei prezentēja sasniegto Tieslietu akadēmijas projektā, uzsverot šī projekta plānoto strukturālo modeli un iespējamo turpmāko sadarbību ar LTMC tiesu varas pārstāvju tālākizglītībā.