Tiesu administrācija dalās pieredzē ar Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvjiem

No š.g. 26.septembra līdz 29.septembrim Tiesu administrācijā viesojās Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji, kuri bija ieradušies Latvijā Ārlietu ministrijas granta “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji Latvijā ieradās, lai  veicinātu tiesvedības procesa efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā, kā arī nodrošināt sadarbības un kontaktu attīstību tieslietu jomā Gruzijas un Latvijas iestāžu starpā, veidojot pamatu Latvijas iesaistei citos plašākā rakstura projektos tieslietu jomā ar Gruziju, atbalstot Eiropas Savienības – Gruzijas Asociācijas līguma nosacījumu ieviešanu praksē.

Atbilstoši tam, kā jau iepriekš ziņots vizītes laikā delegācija apmeklēja Tiesu administrāciju, Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu, un Rīgas apgabaltiesu, kā arī tikās ar Disciplinārlietu kolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Latvijas tiesnešu mācības centra pārstāvjiem. Savukārt otra daļa delegācijas viesojās Valsts probācijas dienestā un tās teritoriālajā struktūrvienībā, Tieslietu ministrijā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

Gruzijas delegācija ir gandarīta par iegūto pieredzi, iepazīstoties ar Latvijas tieslietu sistēmu  un ir pateicīgi par iespēju iepazīties ar Latvijas institūciju labo praksi, ko iespējams ieviest arī Gruzijas tieslietu sistēmā.

 Ārlietu ministrijas granta projektu “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” īsteno Tiesu administrācija, savukārt Valsts probācijas dienests ir projekta partneris. Turpinot sekmīgu sadarbības attīstību starp abu valstu institūcijām,  šogad projekta ietvaros paredzēts organizēt Gruzijā konferenci “Jaunākās tendences, veicinot procesu efektivitāti tieslietu jomā Gruzijā”, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta un Tiesu administrācijas ekspertu vizīti Gruzijā. Projekta noslēgumā paredzēta augsta līmeņa vadības tikšanās Rīgā.

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm