Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā "Justīcija attīstībai" sadarbojas ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA)

Kopš 2018.gada sākuma Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā "Justīcija attīstībai" sadarbojas ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA), apmācot Latvijas tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus par Eiropas tiesību aktuāliem jautājumiem.

 

ERA ir vadošā mācību iestāde Eiropā, kas nodrošina mācības Eiropas tiesībās.