Tiesu administrācija informē Tieslietu padomi par paveikto pagājušajā gadā

Šodien, 2023. gada 16. jūnijā, Tiesu administrācijas (TA) direktors Andris Munda Tieslietu padomei iesniedza ziņojumu par paveikto 2022. gadā.

Tiesu administrācija darbības stratēģijā 2022.-2026. gadam izvirzījusi piecas prioritātes: darbinieku izaugsme, profesionalitāte, motivācija; tiesiskuma stiprināšana; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetenču centra attīstība un stiprināšana; darba organizēšana un sadarbības veicināšana iestādē un nozarē; uzticības un autoritātes celšana iestādei un nozarei.

A.Munda uzsvēra, ka TA šobrīd ir pirmajā posmā izvirzīto prioritāšu īstenošanā. Tieslietu padomei iesniegtajā ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā izdevies iegūt papildus finansējumu tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanai par 16% no 2023. gada, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošanai, kā arī tiesu darba telpu aprīkojuma atjaunošanai. 

Līdz šim 20 pilsētās rajona (pilsētu) tiesu bijušās zemesgrāmatu nodaļas integrētas vienā tiesas ēkā. Aprīkotas tiesas (Daugavpils tiesa, Rīgas rajona tiesa (Aiviekstes ielā), Rīgas pilsētas tiesa (Lomonosova ielā) ar jaunām apsardzes piekļuves kontroles, videonovērošanas drošības sistēmām. Tiesas pakāpeniski tiek aprīkotas ar ergonomiskām darba vietām – paceļamiem galdiem, ergonomiskiem krēsliem un citu inventāru. Izstrādāta un pakāpeniski tiek ieviesta elektroniskā darba aizsardzības sistēma.

Tiesu administrācija rūpējusies par informācijas komunikācijas tehnoloģiju nodrošināšanu. Darbam ar elektronisko dokumentu izskatīšanai nepieciešamiem ekrāniem aprīkotas 159 (no 325) tiesas sēžu zāles, ieviests videokonferenču pārvaldības risinājums VQ Manager, kas ļauj tiesu darbiniekiem pašiem veidot videokonferenču savienojumus un tos administrēt bez Tiesu administrācijas iesaistes. Apmācīti vairāk nekā 500 tiesu darbinieki. Ir iegādāti 350 monitori un 360 portatīvie datori (100% tiesnešu un ~75% tiesu darbinieku ir nodrošināti ar portatīvajiem datoriem). 

Tiesās uzstādītas papildu 25 videokonferenču iekārtas, kā arī sniegts atbalsts Ieslodzījuma vietu pārvaldei 28 videokonferenču uzstādīšanā, konsultēti arī citi partneri. 

Atbalsta funkciju centralizācijā tieslietu resorā TA 2022. gadā sākusi nodrošināt grāmatvedības pakalpojumus Valsts zemes dienestam un Juridiskās palīdzības administrācijai, bet kopš 2021. gada, arī Valsts probācijas dienestam un Datu valsts inspekcijai.

Atskaites ziņojumā sniegta informācija par padarīto projektā “Justīcija attīstībai”, ieguldīto atbalstu Tieslietu akadēmijas izveidē – gan programmu izstrādē un ieviešanā, gan ēkas pielāgošanā, e-lietas platformas 1.posma rezultātiem un Tiesu administrācijas sniegto atbalstu tiesu reformas īstenošanā – Rīgas pilsētas tiesas izveidē.

Lai nodrošinātu saikni ar sabiedrību, skaidrojot ar tiesvedību saistītus jautājumus, gatavoti 10 raidieraksti, tiesneši piedalījušies TV raidījumos “Zini savas tiesības”, kā arī gatavotas publikācijas par tiesu darba aktualitātēm, tostarp, sabiedrībā plašu rezonansi izraisījušo lietu nolēmumu skaidrošanu. Tiesu administrācija, sadarbībā ar domnīcu “Providus”, organizējusi tiesu apmeklētāju anketēšanu, lai noskaidrotu tiesu darba novērtējumu. No saņemtās 991 anketas aptaujas dalībnieki augstu novērtējuši saskarsmi ar tiesu, tās darbiniekiem un tiesas procesa norisi. Kopējie vidējie rādītāji ir 4,5 balles no 5. “Tiesu administrācija ir gandarīta par šādu novērtējumu, kas apliecina, ka sabiedrības uzticēšanās tiesu darbam pieaug,” akcentēja A.Munda.